Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Rēzeknes tehnikuma izglītojamo vecāku sapulce

sede Rēzeknes tehnikuma administrācija aicina izglītojamo vecākus uz sanāksmēm Microsoft Team platformā 24.novembrī Plkst.17.15

Darba kārtība :

1. Informācija par Rēzeknes tehnikuma iespējam un prasībām izglītojamajiem. (B. Virbule)

2. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (N. Guda)

3. Stipendijas piešķiršanas kārtība Rēzeknes tehnikumā (S. Pavlovska).

4. Mobilitātes programma ERASMUS+, Kultūrizglītības programma "Skolas soma"

5. Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai." (S. Smirnova)

6. Mācību grupu sanāksme.

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi Rēzeknes tehnikuma izglītojamo vecāku sapulce