Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Pārtikas ražošana”

pasparvvel 2

2022. gada 27. oktobrī Rēzeknes tehnikumā turpinās jauno profesionāļu meistarības konkursa “Pārtikas ražošana” otrā diena.

Konkursā piedalās konkursantu komandas divu dalībnieku sastāvā no Rēzeknes tehnikuma, Valmieras tehnikuma un VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma. 

Lasīt tālāk ...

Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Pārtikas ražošana”

pasparvvel 2

2022. gada 26. un 27. oktobrī Rēzeknes tehnikumā norisinās jauno profesionāļu meistarības konkurss “Pārtikas ražošana” profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru organizē VIAA sadarbībā ar Rēzeknes tehnikumu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 4.3.apakšdarbības ietvaros.

Lai izdodas iecerētais!

Lasīt tālāk ...

Aicinu apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas

karjera3

Rēzeknes tehnikumā strādā pedagogs karjeras konsultants - Gunta Sidorova, pie kuras var saņemt individuālās karjeras konsultācijas.

 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvaldes vadītāja vēlēšanas

pasparvvel 2

Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvaldes vadītāja vēlēšanu rezultāti

Par pašpārvaldes vadītāju ievēlēts 1 K grupas audzēknis Kārlis Gustavs Jansons

Par pašpārvaldes vadītāja vietnieku ievēlēta 1D grupas audzēkne Samanta Rakova

Lai izdodas iecerētais!

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvaldes delegācija

pasparv2022 1

12.oktobrī Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvaldes delegācija projekta “Kontakts” ietvaros viesojās Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Aktivitātes mērķis bija vēlme izzināt, sadarboties, veidot kontaktus nākotnei un gūt iedvesmu turpmākā darba plānošanai.

Lasīt tālāk ...

Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Viesnīcu pakalpojumi”

gramata2022 2

Septembra nogalē Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā pulcējās topošie viesu uzņemšanas dienesta un viesmīlības pakalpojumi programmu izglītojamie, lai piedalītos jauno profesionāļu meistarības konkursā “Viesnīcu pakalpojumi”.

Lasīt tālāk ...

Grāmatas “Povuoru gruomota” redizains un atkārtota izdošana nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai’’

gramata2022 2

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Latgales Kultūrvēstures muzeju, Rēzeknes Kultūras un tūrisma centru, Latgales Industriālo tehnikumu un Rēzeknes tehnikumu īsteno Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Atbalsts kultūras programmām reģionos" projektu "A. Masiļūnes grāmatas “Povuoru gruomota” redizains un atkārtota izdošana nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai".

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti