Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

KURINĀMĀ PIEGĀDE AUSTRUMLATGALES PROFESIONĀLAI VIDUSSKOLAI

Iepirkuma izziņošanas datums:  28.04.2014
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets:  Kurināmā piegāde Austrumlatgales Profesionālai vidusskolai(APV2014/7) (Nolikums)

Paredzamā līgumcena(EUR bez PVN): 123000,00
CPV kods: 03413000-8
Kontaktpersona:
Līga Murāne, t.28351342 vai 64625368
Pieteikties līdz: 29.05.2014., plkst.11.00
Līguma izpildītājs: AS "Ludzas mežrūpniecības saimniecība", SIA "NOMIS"
Līgumcena(EUR bez PVN): 113420.00

Ziņojums

Līguma teksts

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi Iepirkumi virs 42000 EUR KURINĀMĀ PIEGĀDE AUSTRUMLATGALES PROFESIONĀLAI VIDUSSKOLAI

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti