Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERASMUS+ projekti

„Caur praksi uz panākumiem”

Erasmus

2021.gada augustā Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (VIAA) apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Caur praksi uz panākumiem” pieteikumu.

Šī projekta (Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000019028) ietvaros mūsu skolas 30 izglītojamie dosies uz ES valstīm pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas:

2021.gada novembrī-decembrī (*mobilitātes laiki ir atkarīgi no epidemioloģiskās situācijas):

Lietuvā (mācību centrā, prakses ilgums – 20 dienas):

2.-3.kursa IP „Autotransports” 2 izglītojamie

2.-3.kursa IP „ Kokizstrādājumu izgatavošana” 2 izglītojamie

3.kursa IP „Pārtikas produktu tehnoloģija” 2 izglītojamie

2.-3.kursa IP „ Ēdināšanas pakalpojumi” 2 izglītojamie

Igauniā (mācību centrā, prakses ilgums – 20 dienas):

2.-3.kursa IP „Enerģētika un elektrotehnika” 2 izglītojamie

2022.gada pavasarī-rudenī *:

Itālijā (uzņēmumā Fattoria Biologica Patrice, prakses ilgums – 35 dienas):

1.BB m.gr. IP „Pārtikas produktu tehnoloģija” 2 izglītojamie

Polijā (uzņēmumā Centrum Wspierania Szkół-Europejskie Programy Edukacyjne, prakses ilgums – 35 dienas):

4.kursa IP „ Autotransports” 2 izglītojamie

4.kursa IP „ Kokizstrādājumu izgatavošana” 2 izglītojamie

4.kursa IP „ Komerczinības” 2 izglītojamie

Vācijā (uzņēmumā Erasmus Partner, Inh. Wouter Groet, prakses ilgums – 35 dienas):

4.kursa IP „ Autotransports” 2 izglītojamie

4.kursa IP „ Būvdarbi” 2 izglītojamie

Itālijā (uzņēmumā Societa cooperativa sociale "New service", prakses ilgums – 35 dienas):

4.kursa IP „Pārtikas produktu tehnoloģija” 2 izglītojamie

4.kursa IP „ Ēdināšanas pakalpojumi” 2 izglītojamie

Bulgārijā (mācību centrā, prakses ilgums – 35 dienas):

4.kursa IP „Programmēšana” un/vai “Datorsistēmas, datortīkli un datubāzes” 2 izglītojamie

4.kursa IP „Enerģētika un elektrotehnika” 2 izglītojami.

Lūdzam atbilstošo izglītības programmu izglītojamos izvērtēt savas iespējas pilnveidot savas profesionālās iemaņas kādā no valstīm, savlaicīgi gatavojot pieteikumu (CV Europass angļu valodā un motivācijas vēstuli latviešu valodā) un iesniedzot elektroniski projekta koordinatoram S.Mikanovai.

2.-3. kursu pieteikumu dalībai ERASMUS+ projekta mobilitātē iesniegšanas termiņš: 2021.gada 11.oktobris!

4. kursu un 1BB m.gr. pieteikumu dalībai ERASMUS+ projekta mobilitātē iesniegšanas termiņš: 2022.gada 11.janvāris!

Jautājumi un informācija: Svetlana Mikanova, izglītības metodiķe, projekta koordinators (212.kab. vai Mykoob sarakstē)

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERASMUS+ „Caur praksi uz panākumiem”

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti