Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERASMUS+ projekti

2018.gada 14.jūnijā Rēzeknes tehnikumā notika ES Erasmus + programmas konference

ErasmusRēzeknes tehnikuma izglītojamie , kuri 2017./2018.m.g. piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora mobilitātes projektā ”Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA102-035303), informēja klātesošos par iegūto pieredzi un iespaidiem. Konferencē uzstājās IP “Programmēšana” izglītojamie U.Kremeņš un I.Vilkoste, IP “Viesmīlības pakalpojumi” izglītojamās L.Vilcāne un V.Čipāne, IP “Kokizstrādājumu izgatavošana” izglītojamie G.Guzikovskis, A.Trimalnīks un G.Lipskis, IP “Autotransports” izglītojamie R.Plušs un A.Vaišļa, IP “Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamās A.Nāgele, E.Gutāne, K.Zerenkina un M.Berezņaka.

Lasīt tālāk ...

Izglītības programmu “Būvdarbi”, “Autotransports” un “Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamie noslēdz Erasmus+ programmas projekta „Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs” (Projekta Nr.2017-1-LV01-KA102-03335303) mobilitātes.

ErasmusIzglītības programmu “Būvdarbi”, “Autotransports” un “Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamie noslēdz Erasmus+ programmas projekta „Rēzeknes tehnikuma izglītojamo mācību prakse ES valstīs” (Projekta Nr.2017-1-LV01-KA102-035303) mobilitātes.

Lasīt tālāk ...

No mācību prakses Bulgārijā atgriezās Erasmus+ dalībnieki – IP “Ēdināšanas pakalpojumu” izglītojamie

ErasmusPēc 5-nedēļu mācību prakses Sofijā (Bulgārijā) atgriezās uz mājām 4.C mācību grupas izglītojamās Marija Berezņaka un Alīna Petrovska. Marija strādāja restorānā “Made in Home”, savukārt Alīnai strādāja restorānā “La Casa Latina”. Mācību mobilitāte Erasmus+ projektu ietvaros tika organizēta Bulgārijā pirmoreiz. Izglītojamās dalījās pieredzē un iespaidos ar grupas biedriem un Rēzeknes tehnikuma izglītojamajiem.

Lasīt tālāk ...

2018.gada 28.aprīlī atgriezās no mācību prakses Igaunijā un Lietuvā Erasmus+ projekta 13 dalībnieki

Erasmus2018.gada 28.aprīlī atgriezās no mācību prakses Igaunijā un Lietuvā Erasmus+ projekta 13 dalībnieki.

Pēc 5-nedēļu mācību prakses Ida-Virumaa profesionālās izglītības mācību centrā atgriezās 3.A mācību grupas izglītojamie Uģis Kremeņš, Inga Vilkoste, Marija Makņa un 4.D mācību grupas izglītojamās Karina Vasiļjeva un Viktorija Drozdova. Topošie programmētāji pilnveidoja savas teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaņas mācību centrā kopā ar igauņu audzēkņiem, savukārt Karina un Viktorija strādāja Johvi pilsētas viesnīcā “Wironia”.

Lasīt tālāk ...

IP “Kokizstrādājumu izgatavošana” un IP “Pārtikas produktu ražošana” izglītojamie uzsāka mācību praksi Lietuvā

ErasmusIP “Kokizstrādājumu” un IP “Pārtikas produktu ražošana” izglītojamie uzsāka mācību praksi Lietuvā

Erasmus+ programmas projekta ietvaros 3.K un 2.B mācību grupu izglītojamie Oskars Bogdans, Guntars Lipskis un 2.B mācību grupas izglītojamās Viktorija Avdejeva un Everita Keiša uzsāka mācību praksi Utenas reģionālajā profesionālās izglītības mācību centrā. Projekta mobilitātes laikā tiek plānoti kopīgi pasākumi ar igauņu, lietuviešu un somu audzēkņiem, lai veicinātu starpkultūru izziņu un savstarpēju pieredzes apmaiņu.

Lasīt tālāk ...

Turpinām īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu “Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs”

ErasmusIP “Programmēšana”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Ēdināšanas pakalpojumi, “Būvdarbi” un “Autotransports” izglītojamie uzsāka mācību praksi Igaunijā, Bulgārijā un Vācijā.

Erasmus+ programmas projekta ietvaros Igaunijā uzsāka savu mācību praksi topošie programmēšanas tehniķi un viesmīlības pakalpojumu speciālisti.

Lasīt tālāk ...

No mācību prakses Vācijā atgriezās Erasmus+ trešā dalībnieku grupa

Erasmus35 dienas ilga projekta mobilitāte vācu pilsētā Bremenē. Projekta ietvaros “Kokizstrādājumu izgatavošana” 4.kursa izglītojamie Aivis Trimalnīks un Guntis Guzikovskis praktizēsies mēbeļu ražošanas uzņēmumā “Klaus Mevert-Tischlerei-GmbH, veicot dažādu veidu mēbeļu un to detaļu izgatavošanu.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERASMUS+