Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERAF projekti

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola īsteno ERAF projektu skolas infrastruktūras uzlabošanai un mācību aprīkojuma modernizēšanai.

bergafoto 2014.gada 28.janvārī Austrumlatgales Profesionālā vidusskola noslēdza Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Projekta mērķis – izveidot Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā modernu izglītības iestādes infrastruktūru un mācību materiālo bāzi, nodrošinot prioritāro profesionālās vidējās izglītības programmu un arodizglītības programmu kvalitatīvu un darba tirgus prasībām atbilstošu īstenošanu Latgales plānošanas reģionā.

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa Varoņu ielā 11a, Rēzeknē infrastruktūru – veikt mācību korpusa rekonstrukciju un pārtikas laboratoriju jaunbūvi, veikt dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukciju, nodrošinot šī ēku kompleksa pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī modernizēt profesionālās vidējās izglītības prioritāro izglītības programmu mācību materiālo bāzi profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei:

  • Izglītības programmā „Enerģētika”;
  • Izglītības programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija”;
  • Izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi”;
  • Izglītības programmā „Viesnīcu pakalpojumi”.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta mūsdienīgu IKT izmantošana izglītības procesā.

Projekta īstenošanas vieta: Rēzekne, Varoņu ielā 11a.

Īstenošanas laiks: 2012.gada 1. decembris – 2015.gada 31.augusts (33 mēneši).

Finansējuma apmērs: Projekta kopējās izmaksas EUR 12 126 242,00, tai skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 10 335 083,41.

Projekta mērķa grupa: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītojamie un pedagogi.

bergafoto

bergafoto

bergafoto

bergafoto

bergafoto

ERAFkrasains lv  ES divkrasains

                                                 

 

 

                                                    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ      

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERAF Austrumlatgales Profesionālā vidusskola īsteno ERAF projektu skolas infrastruktūras uzlabošanai un mācību aprīkojuma modernizēšanai.

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti