Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

KPFI projekti

Projekta KPFI-5/41 īstenošanas aktualitātes

KPFI logo

     Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 14. arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, Varoņu ielā 11, Rēzeknē, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” Nr. KPFI-5/41.

      Projekta KPFI-5/41 īstenošanas aktualitātes:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 14.arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, Varoņu ielā 11, Rēzeknē atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus" īstenošanas gaita

 
     Projekta mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Rēzeknes 14.arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, pielietojot augstus energoefektivitātes standartus un videi draudzīgus materiālus. Papildus mērķis ir uzlabot ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektūras vidē.

     Projekta rezultātā tiks paaugstināta ēkas kopējā energoefektivitāte, kas samazinās ēkas kopējo resursu patēriņu un paaugstinās ēkas mūžu (ēkas siltumenerģijas patēriņu paredzēts sasniegt līdz 58,5 kWh/m2 gadā, bet CO2 82 216 kg CO2 gadā).

Ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta palīdzību ir paredzēts risināt ēkas ekspluatācijas problēmas dienesta viesnīcas ēkā ar kopējo apsildāmo platību 4642,6 m2:

     1)  ietaupot budžeta līdzekļus apkurei;
     2)  nodrošinot vidējo temperatūru vismaz +15 – +18 OC;
     3)  tiks pagarināts ēkas konstrukcijas kalpošanas laiks;
     4)  tiks ierobežota atmosfēras piesārņošana. 

     Projekta attiecināmās izmaksas sastāda LVL 442 900,66 no kurām
        85% jeb LVL 376 465,56 ir KPFI finansējums
        15% jeb LVL 66 435,10 valsts budžeta līdzfinansējums.


                              PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti KPFI Projekta KPFI-5/41 īstenošanas aktualitātes

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti