Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Leonardo da Vinci projekti

Austrumlatgales Profesionālā vidusskolas izglītojamie mācību praksē ārvalstīs

leonardo2013./2014. mācību gadā Austrumlatgales Profesionālās vidusskola īsteno Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektu „Profesionālo kompetenču apguves nodrošināšana mācību praksē ES valstīs” (Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05239), kura ietvaros izglītojamajiem tika nodrošināta mācību prakse ārvalstīs:

1. Norvēgijā, Sam Eyde profesionālajā skolā savas profesionālās prasmes pilnveidoja 5 izglītības programmas „Būvdarbi” un 7 izglītības programmas „Autotransports” izglītojamie no mācību vietām Lūznavā un Viļānos;

2. Vācijā, dažādos restorānos pavāra prasmes apguva 6 izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamie no mācību vietām Rēzeknē un Lūznavā.

Lasīt tālāk ...

Narvas izglītojamo prakse Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā

leonardoLeonardo da Vinci Mūžizglītības programma Projekts : ”Smart hands & open minds 3” Development of students creativity and vocational skills by means of tailor-made programmes abroad. III season. Līgums Nr.2012-1-EE1-LEO01-03522

No 2014. gada 9.februāra līdz 8. martam Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā tiek realizēts ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekts „Studentu radošuma un profesionālo prasmju pilnveide, izmantojot īpaši pielāgotas programmas ārzemēs”.

Lasīt tālāk ...

„Profesionālo kompetenču apguves nodrošināšana mācību praksē ES valstīs” (līgums Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05239)


leonardoIP „Būvdarbi” un IP „Autotransports” 12 izglītojamie no Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību vietām Viļānos, Kultūras laukumā 1, Lūznavā, Bērzu alejā 2 un Rēzeknē, Varoņu ielā 11a laikā no 2013.gada 20.oktobra līdz 16. novembrim pilnveido savas profesionālās prasmes Norvēģijā, Sam Eyde profesionālajā skolā ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekta „Profesionālo kompetenču apguves nodrošināšana mācību praksē ES valstīs”, Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05239 ietvaros. Izglītojamos pavada projekta koordinatore izglītības metodiķe Svetlana Mikanova.

Lasīt tālāk ...

Iespējas pilnveidot profesionālās iemaņas ārzemēs


leonardo2013./2014. mācību gadā tiek īstenots jauns Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Profesionālo kompetenču apguves nodrošināšana mācību praksēs ES valstīs” (vienošanās Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05239) 2.un 3.kursa izglītojamajiem. Projekta ietvaros uz četru nedēļu mācību praksi Norvēģijā laika periodā no 2013.gada 19.oktobra līdz 2013. gada 16.novembrim dosies pieci izglītojamie no IP „Autotransports” un septiņi izglītojamie no IP „Būvdarbi”. Savukārt uz mācību praksi Vācijā laika periodā no 2014.gada 6.aprīļa līdz 2013.gada 4.maijam dosies seši izglītojamie no IP „Ēdināšanas serviss”.

Lasīt tālāk ...

Turpinām īstenot Leonardo da Vinci projektus


leonardo

Jau otro gadu pēc kārtas Austrumlatgales Profesionālā vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Mobilitātes projektus. Projekts „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītojamo prakse Eiropas Savienības valstīs”, identifikācijas numurs 2011-1-LV1-LEO01-02118, bija jau otrais šajā mācību gadā. Projekta mērķis – sadarbībā ar Lielbritānijas, Vācijas un Igaunijas partneriem, pilnveidot Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītojamo profesionālās prasmes un paaugstināt iespējas pēc skolas beigšanas veiksmīgi iesaistīties mūsdienu darba tirgū. Turklāt prakses laikā audzēkņi uzlaboja savas svešvalodu zināšanas, iepazina uzņemošās valsts vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijas.

Lasīt tālāk ...

Īstenojam ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projektu


leonardo

„Jaunās kompetences un pieredze Norvēģijā” (līgums Nr. 2011-1-LV1-LEO01-02038)

 

Lasīt tālāk ...

Īstenojam Leonardo da Vinci Mobilitātes programmas projektus


leonardo
2011./2012. mācību gadā Austrumlatgales Profesionālā vidusskola īsteno Leonardo da Vinci Mūžizglītības programmas divus projektus:
  • „Jaunas kompetences un pieredze Norvēģijā”, līg.Nr.-2011-1-LV1-LEO01-02038, piešķirtais finansējums EUR 27 100,00;
  • „Rēzeknes Profesionālās vidusskolas izglītojamo prakses ES valstīs,” līg. Nr.-2011-1-LV1-LEO01-02118, piešķirtais finansējums EUR 32 713,00.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti Leonardo da Vinci

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti