Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-325 „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība”

Projekta „EDUCATE FOR BUSINESS” noslēguma seminārs

logo lietuva

Marta nogalē Latgales vēstniecībā „GORS” tika organizēts noslēguma seminārs Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-325 "Development of co-operation platform for Latvian and Lithuanian vocational schools and entrepreneurs”/„EDUCATE FOR BUSINESS" dalībniekiem. Tā ietvaros tikās projekta latviešu partneru pārstāvji no Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja, Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas, Viduslatgales Profesionālās vidusskolas, Krāslavas pašvaldības, kā arī lietuviešu partneru pārstāvji no Utenas rajona pašvaldības un Alantas tehnoloģiju un biznesa skolas.

Lasīt tālāk ...

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītojamie dodas pieredzes apmaiņā uz Utenu.

logo lietuva

Laikā no 2013.gada 22.aprīļa līdz 27.aprīlim Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas IP „Kokizstrādājumu izgatavošana” izglītojamie Guntars Zenčenko, Mihails Ovsjankins un Aleksejs Sevastjanovs skolotāja Sergeja Vasiļjeva pavadībā devās pieredzes apmaiņas vizītē Lietuvā, ko organizēja Utenas rajona pašvaldība. Vizītes laikā izglītojamie piedalījās gan praktiskajās aktivitātēs, gan mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kokizstrādājumu izgatavošanu. Izglītojamajie apmeklēja starptautisko konstrukciju un renovācijas izstādi „RESTA”, kurā piedalījās pārstāvji no 12 valstīm.

Lasīt tālāk ...

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītojamie viesojas Alantas biznesa un tehnoloģiju skolā.

logo lietuva

Laikā no 2013.gada 8.aprīļa līdz 13.aprīlim Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas IP „Autotransports” izglītojamie Iļja Brants, Modris Bulis un Žanis Dembovskis profesionālo priekšmetu skolotāja Jāņa Medinika pavadībā devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Alantas biznesa un tehnoloģiju skolu Lietuvā. Vizītes laikā izglītojamajiem tika prezentēta Alantas biznesa un tehnoloģiju skola, tika organizēts brauciens uz Viļņas automehānikas un biznesa skolu, izglītojamie piedalījās mācību ekskursijās uz Nissan un Peugeot auto centriem, taču lielāko daļu laika izglītojamie pavadīja darbojoties Alantas biznesa un tehnoloģiju skolas automobiļu remonta mācību darbnīcās.

Lasīt tālāk ...

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-325 ,,Development of co-operation platform for Latvian and Lithuanian vocational schools and entrepreneurs/ EDUCATE FOR BUSINESS”

logo lietuva

Līdz 2013.gada 24.aprīlim notiek IP „Autotransports” un IP „Kokizstrādājumu izgatavošana” izglītojamo motivācijas vēstuļu pieņemšana atlases konkursam dalībai „Nozares praksē” kādā no Lietuvas uzņēmumiem. Projekta ietvaros izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja uzlabot un pilnveidot profesionālās prasmes, veicot 5 dienu praksi kādā no piedāvātajiem uzņēmumiem Lietuvā.

Lasīt tālāk ...

Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-325 ,,Development of co-operation platform for Latvian and Lithuanian vocational schools and entrepreneurs/ EDUCATE FOR BUSINESS”

logo lietuva

Līdz 2013.gada 24.aprīlim notiek IP „Autotransports” un IP „Kokizstrādājumu izgatavošana” izglītojamo motivācijas vēstuļu pieņemšana atlases konkursam dalībai „Mentoringa programmā” kādā no izvēlētajiem uzņēmumiem. Projekta ietvaros izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja attīstīt uzņēmējdarbības prasmes 7 dienas mācoties pie profesionāliem speciālistiem.

Lasīt tālāk ...

Sadarbības dienas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros

logo lietuva

Pierobežas teritorijā izvietotajām profesionālajām skolām ir iespēja iesaistīties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektos

Šīs programmas ietvaros 2012.gada 20. un 21. septembrī tika organizētas Eiropas teritoriālās sadarbības dienas, kuru laikā Latvijas un Lietuvas profesionālās skolas organizēja tikšanos ar saviem sadarbības partneriem – uzņēmējiem, lai radītu iespēju iepazīties ar modernajām tehnoloģijām, reālu ražošanas procesu.

Lasīt tālāk ...

Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-325 „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība” sekmīgi realizējas Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā

logo lietuva

Laikā no 2012. gada 1. līdz 3. oktobrim projekta ietvaros realizējās pirmais pieredzes apmaiņas pasākums - Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību vietā Varoņu 11a, Rēzeknē stažējās divi Utenas Reģionālā arodizglītības mācību centra kokapstrādes specialitātes 3. kursa audzēkņi un skolotājs Leonas Miklušis. Viņiem bija iespēja apskatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcas un tehnoloģiju kabinetu, kokapstrādes darbmašīnas, iekārtas un instrumentus, audzēkņu izstrādātos diplomdarbus. Viesi vēroja mācību nodarbības, iepazinās ar mēbeļu galdnieku profesijas mācīšanas metodiku, mācību materiāliem, pārbaudes darbu saturu un vērtēšanu, kvalifikācijas eksāmenu organizēšanas specifiku. Lietuvas arodvidusskolas audzēkņi pilnveidoja praktiskā darba prasmes, strādājot mācību darbnīcā pie skolotāja Jurija Jonina, kā arī apguva kokgriešanas pamatus pie skolotāja Edmunda Smana.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti Projekts LLIV-325

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti