Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 4.2.1.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (05.03.2021. - 04.06.2021.)

projekts42121Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” ietvaros norit vērienīgi mācību darbnīcu pārbūves darbi.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanās, ēkas siltuma zudumu samazināšanās caur tās norobežojošām konstrukcijām, vienlaicīgi uzlabojot ēkas ārējo izskatu. Būvdarbi tika uzsākti šī gada janvārī, pašreiz ir pabeigti demontāžas darbi, veikti pamatu siltumizolācijas darbi, izbūvētas starpsienas, norit logu montāžas darbi, starpstāvu pārsegumu darbi u.c. darbi saskaņā ar būvdarbu laika grafiku. Darbnīcu korpusa pārbūves darbus veic SIA “LATGALIJA”, pārbūves darbu būvuzraudzību – SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”. Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

proekts1  proekts1

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/005 

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 4.2.1 Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (05.03.2021. - 04.06.2021.)