Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošana sekmīgi pabeigta

projekts81303032017.gada 5.janvārī starp Rēzeknes tehnikumu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.06.2022. – 02.09.2022.)

projekts8130303Profesionālās izglītības kompetences centra „Rēzeknes tehnikums” mācību darbnīcu ēkas pārbūves darbi ir pabeigti un 2022.gada 8.jūlijā Būvniecības valsts kontroles birojs veiktos pārbūves darbus ir pieņēmis ekspluatācijā.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.03.2022. – 03.06.2022.)

projekts8130303Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” tuvojas noslēgumam mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbi. Būvdarbu veicējs SIA “LATGALIJA” veic noslēdzošos būvdarbus un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijā.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.12.2021. – 03.03.2022.)

projekts8130303Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” tuvojas noslēgumam mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbi. Taču, vienlaikus, lai nodrošinātu kvalitatīvas un mūsdienu prasībām piemērotas mācību telpas tehnikuma audzēkņu izglītošanai metālapstrādes programmā (praktiskie darbi), kā arī ievērojot, ka ēkas atjaunošanas darbu veikšanai ir piesaistīts Augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējums, projekta īstenošanas procesā tika pieņemts lēmums mācību darbnīcu ēkā papildus veikt arī metināšanas telpas atjaunošanu. Metināšanas telpas atjaunošanas darbus turpina veikt SIA “LATGALIJA”, būvuzraudzību - SIA “Marčuks” un autoruzraudzību - PS “Doma & arhitektūra”. Būvdarbus paredzēts pabeigt un būvobjektu nodot ekspluatācijā līdz 2022.gada 10.jūnijam.

 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.09.2021. – 03.12.2021.)

projekts421212Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” turpinās mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbi. Būvdarbus veic SIA “LATGALIJA”, mācību darbnīcas pārbūves darbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks” un autoruzraudzību veic PS “Doma & arhitektūra”.

 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.06.2021. - 03.09.2021.)

projets0901Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” turpinās mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbi. Būvdarbi tika uzsākti šī gada janvārī un tos veic SIA “LATGALIJA”. Mācību darbnīcas pārbūves darbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.03.2021. - 04.06.2021.)

projekts8131Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” turpinās mācību darbnīcu pārbūves darbi.

Pārbūves darbu rezultātā saskaņā ar ēkas pārbūves projektu ir demontētas ēkas sekundārās piebūves, kas izbūvētas ēkas galā un garenfasādē, ņemot vērā, ka tās bija sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī tiks izbūvētas jaunas kāpnes līdz trešajam stāvam un ēkā tiks izbūvēts lifts.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3.

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti