Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.02.2018. – 03.05.2018.)

multizale12017.gada 23.maijā Rēzeknes tehnikums un SIA „Latvijas Energoceltnieks” parakstīja līgumu par Multifunkcionālās zāles jaunbūvi Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Šajā periodā gandrīz pabeigts ēkas karkass, sienu un starpsienu mūrēšanas darbi, kā arī jumta izbūve. Jumta izbūvē veikti tādi darbi kā siltināšana, latojums un apakšklāja ierīkošana. Turpinās grīdu pamatnes izbūve, ūdens un kanalizācijas tīklu un elektrotīklu izbūve. Uzsākti fasādes apdares darbi, siltumapgādes un ventilācijas ierīkošanas darbi, kā arī logu ierīkošanas darbi.

multizale1 multizale2

multizale1 multizale2

multizale1 multizale2

 

Projekta ietvaros paredzēts uzbūvēt ne tikai Multifunkcionālo zāli, bet arī pārbūvēt esošo darbnīcu korpusu izglītības programmu “Mehatronika” un “Kokizstrādājumu izgatavošana” nodrošināšanai.

2018.gada 27.februārī tika izsludināts iepirkums Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana (ID.Nr.VIAA 2018/15 ERAF RT). Piedāvājumu atvēršana notika 2018.gada 20.martā. Uz piedāvājumu atvēršanas brīdi tika iesniegti 4 piedāvājumi, no kuriem līguma slēgšanas tiesības piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam ar viszemāko cenu.

Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta finansējums- 595 343.55 eiro

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.02.2018. – 03.05.2018.)