Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

Sadarbība ar darba devējiem

parsadarbibu«Dzīve ir kā brauciens ar velosipēdu. Lai noturētu līdzsvaru, tev jāturpina kustēties.» (Alberts Einšteins)

Attālinātā mācīšanās deva mums iespēju paskatīties uz pasauli no cita skatu punkta, apgūt jaunas prasmes, pilnveidojot savas zināšanas saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu, izprast vienam otra vajadzības, pamēģināt kaut ko jaunu, novērtējot komunikācijas nozīmi. Mēs visi mācāmies pielāgoties jauniem apstākļiem.

Sadarbība ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai veidotu pēc iespējas saprotamāku un uztveramāku komunikāciju.

Pateicoties sadarbībai ar uzņēmumiem, mūsu izglītojamie attālināti plašāk un daudzpusīgāk iepazinās ar profesijas pārstāvju ikdienas darba procesu un izaicinājumiem.

Vēlamies izteikt pateicību viesnīcas „Restart” vadītājai Baibai Širinai par aktīvu dalību un piedāvātiem video materiāliem praktisko nodarbību organizēšanai izglītības programmas „Viesnīcu pakalpojumi” kvalifikācija „Viesmīlības pakalpojuma speciālists” 2.D mācību grupas izglītojamajiem.

Pateicamies uzņēmuma SIA “Armani M” pārstāvjiem Nikolajam Bogdanovam un Edgaram Trušelim par sadarbību un atsaucību, konsultēšanā par komunikāciju ar klientiem, izmantojot rakstisko saziņu, mācību priekšmeta “Profesionālā saskarsme” praktisko nodarbību organizēšanai izglītības programmas „Komerczinības” kvalifikācija „Transporta pārvadājumu komercdarbinieks” 3.Kz mācību grupas izglītojamajiem.

Liels paldies Jums par atbalstu un atsaucību! lekciju!

vidspec1

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. Sadarbība ar darba devējiem