Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

Paldies mūsu sadarbības partneriem!

parsadarbibuAngļu filozofs T. Hobss ir teicis „Zināšanas ir tikai ceļš, kas ved pie spēka”.

Visi piekritīs, ka zināšanas ir spēks. Zināšanas un pieredze palīdz mums radīt idejas, tikt pie saviem mērķiem, plānot un veidot savu dzīves ceļu. Arī pieredzes nodošana papildina mūsu domu un zināšanu krātuvi. Prieks, ka ir cilvēki, kuri gatavi dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, sniedzot profesionālus un praktiskus padomus. Neskatoties uz šī brīža situāciju, darba devēji ir ļoti atsaucīgi un gatavi sadarbībai.

Sirsnīgi pateicamies mūsu sadarbības partneriem – uzņēmuma SIA “Komkon” pārstāvim Aivaram Petrovam, Rēzeknes novada tūrisma informācijas centra vadītājai Ligitai Harčevskai un viesnīcas “Kolonna Hotel Rezekne” vadītājai Līgai Mivrenikai par atsaucību, vēlmi sadarboties, par intervijām, video organizēšanas iespējām, piedāvātājiem mācību un video materiāliem praktisko nodarbību organizēšanai. Paldies par savu zināšanu, prasmju rādīšanu un nodošanu mūsu izglītojamajiem!

PALDIES par idejām, vērtīgiem profesionālajiem padomiem un atbalstu!

vidspec1

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. Paldies mūsu sadarbības partneriem!