Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

“Vēl viens solis pretī veiksmei”

 vilani1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 01. februārī Rēzeknes tehnikuma mācību programmas - “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” 4. kursa izglītojamiem bija iespēja satikties, noklausīties izglītojošu lekciju un piedalīties praktiskajā uzdevumā kopā ar psiholoģi Alīnu Gailumu karjeras atbalsta pasākumā “Vēl viens solis pretī veiksmei”.

   

 

  

  

vilani1 vilani2 

Lekcijas laikā speciāliste stāstīja par efektīvām pašprezentācijas iemaņām un to attīstīšanas paņēmieniem, cilvēku psiholoģisko sagatavotību darba intervijai, par pirmā iespaida un ārējā izskata nozīmīgumu, par neverbālās komunikācijas ietekmi intervijā.

Notika diskusija par vajadzīgo informāciju un zināšanām veiksmīgai darba intervijai. Kopā ar izglītojamajiem speciāliste apsprieda visbiežāk uzdotos jautājumus un iespējāmos darba devēju atteikuma iemeslus, kā arī parunāja stipro un vāju pušu pareizu raksturošanu.

vilani3 vilani4 

Praktiskajā uzdevumā speciāliste sadalīja izdales materiālus ar visbiežāk darba devēju uzdotiem jautājumiem un izglītojamie pāros izspēlēja darba intervijas, lai sajustu sevi gan darba devēja, gan darba ņēmēja lomā, un attīstītu pašprezentācijas iemaņas. 

Pateicamies Alīnai Gailumai par tik noderīgu un interesantu lekcijas gaitu.

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. “Vēl viens solis pretī veiksmei”

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti