Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

“Iepazīsti automehāniķa profesiju”

 alina1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 5. februārī Rēzeknes tehnikuma mācību programmu - “Automehāniķis” 3. kursa izglītojamie apmeklēja uzņēmumu SIA “Rēzeknes pilsētas firma Elīna”.

   

 

  

Rēzeknes tehnikuma izglītojamos sagaidīja uzņēmuma valdes loceklis Andrejs Hristaforovs, kurš sniedza vispārēju informāciju par uzņēmuma veidošanu, darbības veidu, darbiniekiem, sniegtajiem pakalpojumiem un nākotnes attīstības perspektīvām.

Izglītojamie iepazinās ar uzņēmuma darba vidi, jaunākājām iekārtām, automehāniķu darba vietām. Speciālists detalizēti aprakstīja katras iekārtas būtību un nepieciešamās zināšanas darbiniekiem, kuri ar to strādā. Informēja par uzņēmuma darba drošības un iekšējās kārtības noteikumiem.

alina1 alina2 

Speciālists runāja par prakses un darba iespējām, atzīmējot tehnikumā iegūto zināšanu nozīmīgumu un profesionālo prasmju pilnveides nepieciešamību nākotnes karjeras attīstīšanai.

Uzņēmējs stāstīja par klientu prasībām un topošo speciālistu profesionālās pilnveides iespējām.

Ekskursijas laikā izglītojomie uzdeva arī daudz jautājumu. Vairāk viņus interesēja uzņēmuma darba laiks, darbinieku atalgojums un profesionālās izaugsmes iespējas.

Pateicamies uzņēmumam SIA “Rēzeknes pilsētas firma “Elīna” par sadarbību.

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. “Iepazīsti automehāniķa profesiju”

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti