Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Rēzeknes tehnikuma skolotāji

Mācību vietā:  Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

Uzvārds, vārds Amats
Anosova Nataļja Profesionālās izglītības skolotājs
Arcihovskis Vitālijs Profesionālās izglītības skolotājs
Babra Dzidra Profesionālās izglītības skolotājs
Brēdiķis Jānis Profesionālās izglītības skolotājs
Bukša-Cirša Inga Profesionālās izglītības skolotājs
Čakše Diāna Profesionālās izglītības skolotājs
Čekstere Vija Profesionālās izglītības skolotājs
Danilova Tatjana Profesionālās izglītības skolotājs
Dunkins Vitālijs Profesionālās izglītības skolotājs
Fjodorova Tatjana Dienesta viesnīcas skolotājs
Gērikas Imants Profesionālās izglītības skolotājs
Gruznova Terēsija Profesionālās izglītības skolotājs
Iļjenkova Janīna Profesionālās izglītības skolotājs
Ivanovs Ivars Profesionālās izglītības skolotājs
Ivanovs Vladimirs Profesionālās izglītības skolotājs
Jonins Jurijs Profesionālās izglītības skolotājs
Kakaulins Sergejs Profesionālās izglītības skolotājs
Keišs Jānis Profesionālās izglītības skolotājs
Kojāne Inese Profesionālās izglītības skolotājs
Korkla Svetlana Profesionālās izglītības skolotājs
Kroiče Irēna Direktora vietnieks izglītības satura un attīstības jomā
Profesionālās izglītības skolotājs
Kudrjavceva Valentīna Dienesta viesnīcas skolotājs
Kuzmina Kristīne Izglītības metodiķis
Laizāne Sandra Profesionālās izglītības skolotājs
Lūciņa Indra Profesionālās izglītības skolotājs
Malta Artis Sporta organizators
Profesionālās izglītības skolotājs
Matule Irina Profesionālās izglītības skolotājs
Marcinkevičs Modris Profesionālās izglītības skolotājs
Matisovs Ivars Profesionālās izglītības skolotājs
Mediniks Jānis Profesionālās izglītības skolotājs
Meikulova Gunta Profesionālās izglītības skolotājs
Melne Rita Izglītības metodiķis
Profesionālās izglītības skolotājs
Mikanova Svetlana Izglītības metodiķis
Profesionālās izglītības skolotājs
Mortuzāne Oksana Profesionālās izglītības skolotājs
Nazarova Antoņina Izglītības metodiķis
Profesionālās izglītības skolotājs
Pauliņš Vilis Profesionālās izglītības skolotājs
Pavelkovska Kristīne Izglītības metodiķis
Profesionālās izglītības skolotājs
Pavlovska Solvita Direktora vietnieks audzināšanas darba jomā
Interešu izglītības skolotājs pašdarbībā
Pavlovskis Jānis Interešu izglītības skolotājs pašdarbībā
Pleikšnis Staņislavs Profesionālās izglītības skolotājs
Pudnika Zinaīda Profesionālās izglītības skolotājs
Puhova Natālija Profesionālās izglītības skolotājs
Raudive Anita Profesionālās izglītības skolotājs
Reinika Anna Izglītības metodiķis izglītības programmu attīstības jomā, kvalifikācijas eksāmenu nodrošināšanā
Profesionālās izglītības skolotājs
Rutkovskis Sergejs Profesionālās izglītības skolotājs
Sarmule Velga Profesionālās izglītības skolotājs
Sepirkovska Gaļina Izglītības iestādes bibliotekārs
Profesionālās izglītības skolotājs
Sidorova Gunta Interešu izglītības skolotājs pašdarbībā
Sikorska Fatina Profesionālās izglītības skolotājs
Sikorskis Mihails Profesionālās izglītības skolotājs
Silineviča Jūlija Profesionālās izglītības skolotājs
Sinkeviča Antra Profesionālās izglītības skolotājs
Skudra Antons Profesionālās izglītības skolotājs
Smans Edmunds Profesionālās izglītības skolotājs
Smirnova Silvija Profesionālās izglītības skolotājs
Sperga Terēze Direktora vietnieks mācību darba jomā
Profesionālās izglītības skolotājs
Sprindža Mārīte Profesionālās izglītības skolotājs
Sprūga Iveta Profesionālās izglītības skolotājs
Spundere Skaidrīte Profesionālās izglītības skolotājs
Streikiša Marina Profesionālās izglītības skolotājs
Strode Daina Profesionālās izglītības skolotājs
Strupišs Leons Profesionālās izglītības skolotājs
Surgante Tatjana Profesionālās izglītības skolotājs
Susejs Dainis Direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā
Profesionālās izglītības skolotājs
Svikle Žanna Profesionālās izglītības skolotājs
Šadurska Alisa Profesionālās izglītības skolotājs
Šneveļs Arturs Profesionālās izglītības skolotājs
Datortīkla administrators
Trušele Nadežda Pedagogs karjeras konsultants
Tutina Antonija Profesionālās izglītības skolotājs
Uzuleņa Kristīne Profesionālās izglītības skolotājs
Vaļmispiļte Nadežda Profesionālās izglītības skolotājs
Vasiļjevs Sergejs Profesionālās izglītības skolotājs
Interešu izglītības skolotājs sportā
Vavinska Valentīna Profesionālās izglītības skolotājs
Viļuma Līvija Profesionālās izglītības skolotājs
Viļuma Viktorija Izglītības metodiķis
Profesionālās izglītības skolotājs
Virbule Benita Direktors
Vulāns Arnis Profesionālās izglītības skolotājs
Ziganšina Tamāra Profesionālās izglītības skolotājs
Znotiņa Biruta Dienesta viesnīcas skolotājs

Mācību vietā: Kultūras laukums 1, Viļāni, Viļānu nov.

Uzvārds, vārds Amats
Apkalne Benita Profesionālās izglītības skolotājs
Jekimāne Gunta Profesionālās izglītības skolotājs
Jermaka Regīna Profesionālās izglītības skolotājs
Popova Guna Profesionālās izglītības skolotājs
Ružāne Marija Profesionālās izglītības skolotājs
Stafecka Taisa Profesionālās izglītības skolotājs
Izglītības iestādes bibliotekārs
Medicīnas māsa
Stafeckis Andris Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā
Profesionālās izglītības skolotājs
Supe Pēteris Profesionālās izglītības skolotājs
Šteinbergs Roberts Profesionālās izglītības skolotājs
Šutka Aivars Profesionālās izglītības skolotājs
Vecstaudža Silvija Profesionālās izglītības skolotājs

Mācību vietā: Kalnu   ielā 4, Zilupē, Zilupes nov.

Uzvārds, vārds Amats
Biserovs Valērijs Profesionālās izglītības skolotājs
Bļudnika Ilona Profesionālās izglītības skolotājs
Bule Inita Izglītības iestādes bibliotekārs
Izglītības metodiķis
Ceicāne Ņina Dienesta viesnīcas skolotājs
Profesionālās izglītības skolotājss
Cvetkova Jevgenija Interešu izglītības skolotājs ārpusstundu darbā
Cvetkovs Dmitrijs Profesionālās izglītības skolotājs
Čekstere Ināra Profesionālās izglītības skolotājs
Grišakova Ināra Profesionālās izglītības skolotājs
Kancāns Antons Profesionālās izglītības skolotājs
Krasanova Ņina Profesionālās izglītības skolotājs
Kudrjavceva Aina Profesionālās izglītības skolotājs
Marudenoks Vladimirs Profesionālās izglītības skolotājs
Novikova Olga Profesionālās izglītības skolotājs
Oļševska Zoja Profesionālās izglītības skolotājs
Protasovs Vladimirs Profesionālās izglītības skolotājs
Sudakovs Nikolajs Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā
Teplova Zoja Profesionālās izglītības skolotājs
Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Skolotāji

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti