Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Komerczinības

komerczinibasProfesionālā kvalifikācija:

 
  • Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
  • Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs.

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 3

  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību, darba koordināciju, materiālo vērtību uzskaiti un kontroli. Viņu tiešie pienākumi ir pircēju apkalpošanas, preču iepirkšanas, uzglabāšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšana, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaite.


Profesijas standarts

 

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs. 2

  mazumtirdzniecības veikala pārdevējs noformē pirkumus, sagatavo un uztur kārtībā tirdzniecības vietu, veic preču pasūtīšanu, pieņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, uzticēto mazumtirdzniecības uzņēmuma materiālo vērtību kvalitātes un kvantitātes kontroli, ievērojot vides, darba aizsardzības, sanitārās, higiēnas prasības, kā arī tirdzniecības iekārtu un inventāra ekspluatācijas noteikumus. Mazumtirdzniecības pārdevējs strādā mazumtirdzniecības uzņēmumā struktūrvienībās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu.


Profesijas standarts