Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Enerģētika un elektrotehnika

elektrotehnikisProfesionālā kvalifikācija:

 
  • Elektrotehniķis
  • Elektromontieris

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Elektromontieris 2

 

elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā. Elektromontieris strādā uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.


Profesijas standarts

 

Elektrotehniķis 3

 

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.


Profesijas standarts

 

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Mācības Izglītības programmas Enerģētika un elektrotehnika

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti