Enerģētika un elektrotehnika

elektrotehnikisProfesionālā kvalifikācija:

 

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Elektromontieris 2

 

elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā. Elektromontieris strādā uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.


Profesijas standarts

 

Elektrotehniķis 3

 

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.


Profesijas standarts