Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Autotransports

Profesionālā kvalifikācija:

 
  • Automehāniķis.

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Automehāniķis 3

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to piekabju defektus. Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Automehāniķim profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas. 


Profesijas standarts

 

 

 

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti