Pārtikas produktu tehnoloģija

komerczinibasProfesionālā kvalifikācija:

 

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
pārtikas produktu ražošanas tehniķis 3

 

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.


Profesijas standarts