Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Uzņemšanas noteikumi 2022.m.g.


atvert 


Izraksts IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBAS RĒZEKNES TEHNIKUMĀ 2022.gadā.

1. Personu uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības ieguves, ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi šādās profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās, kuru īstenošana notiek par valsts finansējumu:

Izglītības programma Profesionāla
kvalifikācija
Iepriekšējā
izglītība
Mācību
vieta
Mācību
ilgums
(gados)
 Mehatronika  Mehatronisku sistēmu tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavārs  9.klases Rēzekne 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Konditors  9.klases Rēzekne 4
 Viesnīcu pakalpojumi  Viesmīlības pakalpojumu speciālists  9.klases Rēzekne 4
 Komerczinības  Komercdarbinieks  9.klases Rēzekne 4
 Būvdarbi  Apdares darbu tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Būvniecība  Ēku būvtehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Kokizstrādājumu izgatavošana  Mēbeļu galdnieks  9.klases Rēzekne 4
 Programmēšana  Programmēšanas tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli
 Datorsistēmu tehniķis
 9.klases  Rēzekne 4
 Pārtikas produktu tehnoloģija  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Enerģētika un elektrotehnika  Elektrotehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Pārtikas produktu tehnoloģija  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis  12.klases Rēzekne 1,5
 Ēdināšanas pakalpojumi  Konditors  12. klases Rēzekne 1,5
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavāra palīgs  9.klases/17 gadi Zilupe 1
 Būvdarbi  Apdares darbu strādnieks  9.klases/17 gadi Zilupe 1

2. Personu mācībām Rēzeknes tehnikumā iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu Rēzeknes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
 • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju kopā ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);
 • medicīnisko izziņu (veidlapa Nr.027/u) ar slēdzienu par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
 • piecas fotogrāfijas dokumentiem (3x4 cm);
 • iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase;
 • personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, uzņemšanas komisijai iesniedz dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
 • persona papildus uzņemšanas komisijai var iesniegt - raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli (daudzbērnu ģimenes bērni).

3. Mācībām klātienē uz valsts budžeta finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no 13. jūnija līdz 22. jūlijam ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 20. augustam.

4. Uzņemšanas komisija strādā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

5. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 4 gadi tiek uzņemtas, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam konkrētajā izglītības programmā, konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par pamatizglītībui (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, vēsture, matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija, informātika.

6. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1,5 gadi tiek uzņemtas, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam konkrētajā izglītības programmā, konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu atestātā par 12. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture, informātika.

7. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1 gads tiek uzņemtas, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam konkrētajā izglītības programmā,  konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu atestātā par 9. klasi.

8. Izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas vidējās konkursa balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām:

 • izglītības dokumentā uzrādītais mācību priekšmetu vērtējums katrā no priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm (nav mācību priekšmetu, kuros vērtējums ir 1, 2 vai 3 balles);
 • mācību priekšmetos ir mazāks saņemtais vērtējumu skaits 4 balles.

9. Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

10. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2022. gada 1.septembrī.

11. Izglītojamais, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības tehnikumā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.

Uzņemšana 2022


atvert 

Cienījamie 9. un 12. klašu absolventi!

Rēzeknes tehnikums 2022/2023. mācību gadā aicina Jūs iegūt profesionālu izglītību, kura nākotnē Jums atvērs daudzas durvis un būs kā pirmais solis Jūsu profesionālajā karjerā.

Dokumentus pieņem: no 13. jūnija, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Dokumentus var iesniegt mācību vietās:

 • Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, Tālr.: +371 646 33664
 • Kalnu ielā 4, Zilupē, Tālr.: +371 657 22500   

Lasīt tālāk: Uzņemšana 2022

Dalība atbalstīta saskaņā ar jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.


LV ID EU logo ansamblis ESF RGB 
Kustigs baneris 250x120px

    Jauniešu garantiju projekta mācību grupas

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PROFESIJA
MĀCĪBU ILGUMS MĀCĪBU VIETA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA UZŅEMŠANAS TERMIŅŠ
Būvdarbi Apdares darbu tehniķis 1,5 gadi Rēzeknē Pēc 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2019.gada 1.septembris
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 1,5 gadi Rēzeknē Pēc 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2019.gada 1.septembris
Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli Datorsistēmu tehniķis 1,5 gadi Rēzeknē Pēc 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2019.gada 1.septembris
Bērnu aprūpe Auklis 1,5 gadi Rēzeknē Pēc 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2019.gada 1.septembris
Būvdarbi Apdares darbu tehniķis 1,5 gadi Zilupe Pēc 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2019.gada 1.septembris

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa). Lejupielādēt šeit.
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās) Lejupielādēt šeit.
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksta kopija,uzrādot oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)Lejupielādēt šeit.
 • 5 fotokartītes 3x4 cm
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu)

Dokumentus pieņem:  no 2019.gada 17.jūnija līdz 2019. gada 29.augustam, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē un Kalnu ielā 4, Zilupē

Tālrunis uzziņām: 64633666; e-pasts uzziņām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi ieguvis vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments, taču Tev var būt iegūta arī augstākā izglītība;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā.

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus studēt nepilna laika studiju programmās,

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas.

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama?

 • 1,5 gada profesionālās izglītības programmās, kuras atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim (3.PKL), vari uzsākt mācības, ja Tev ir vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība.

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

Mācību laikā:

 • būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
 • varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,
 • nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,
 • papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • apmaksās ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,
 • apmaksās civiltiesisko apdrošināšanu,
 • nodrošinās obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

Aktīvā pozīcija: Sākums Uzņemšana

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti