Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.4.

Darbs projektā turpinās.

 Pumpurs

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Rēzeknes tehnikumā 2018./2019. mācību gadā tiek īstenots Izglītības Kvalitātes Valsts dienesta vadīts Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.” 

Lasīt tālāk ...

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 Pumpurs

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.4.