Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Mīkstā inventāra piegāde, ID.Nr.RT2015/11-16.ERAF

ERAF

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 08.10.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Mīkstā inventāra piegāde, ID.Nr.RT2015/11-16.ERAF  

 Nolikums, Specifikācija

Lasīt tālāk: Mīkstā inventāra piegāde, ID.Nr.RT2015/11-16.ERAF

Viesnīcu aprīkojuma piegāde, ID.Nr.RT2015/11-15.ERAF

ERAF

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 23.07.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Viesnīcu aprīkojuma piegāde, ID.Nr.RT2015/11-15.ERAF (Nolikums,Specifikācija)

Jautājumi un atbildes 29.07.2015.

Lasīt tālāk: Viesnīcu aprīkojuma piegāde, ID.Nr.RT2015/11-15.ERAF

Elektropreču piegāde, ID.Nr.RT2015/11-14.ERAF

ERAF

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 23.07.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Elektropreču piegāde, ID.Nr.RT2015/11-14.ERAF (Nolikums,Specifikācija)

Jautājumi un atbildes 29.07.2015.

Lasīt tālāk: Elektropreču piegāde, ID.Nr.RT2015/11-14.ERAF

Mīkstā inventāra piegāde, ID.Nr.RT2015/11-13.ERAF (PĀRTRAUKTS)

ERAF

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 23.07.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Mīkstā inventāra piegāde, ID.Nr.RT2015/11-13.ERAF 

 

Lasīt tālāk: Mīkstā inventāra piegāde, ID.Nr.RT2015/11-13.ERAF (PĀRTRAUKTS)

Multimediju komplektu piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-12.ERAF

ERAF

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 09.07.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Multimediju komplektu piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-12.ERAF (Nolikums,Specifikācija)

Lasīt tālāk: Multimediju komplektu piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-12.ERAF

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi ERAF 2.kārta