Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Iepirkuma dokumentācija

Sākot no 2019.gada 1.janvāra Rēzeknes tehnikuma pircēja profils ir Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), kurā ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju (PIL 1.panta 23.punkts).

Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4 (1.daļa)
Pielikums Nr.4 (2.daļa)
Pielikums Nr.5 (1.daļa)
Pielikums Nr.5 (2.daļa)
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi Iepirkuma dokumentācija

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti