Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

KPFI projekti

Par KPFI projekta līguma Nr.KPFI-5/41 izbeigšanu

KPFI logo

Pamatojoties uz Atbildīgās iestādes, Vides investīciju fonda, Finansējuma saņēmēja un Nozares ministrijas 2011.gada 10.janvārī noslēgtā līguma par projekta īstenošanu Vispārīgo noteikumu 14.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta sēdes protokola Nr.45 18.paragrāfu, tiek izbeigts līgums KPFI projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 14. arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, Varoņu ielā 11, Rēzeknē, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” Nr. KPFI-5/41, nesasniedzot projekta mērķi.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai līdz tālākam IZM rīkojumam tika apturēta KPFI projekta īstenošana

KPFI logo

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 16.maija rīkojumu Nr. 155 „Par saistībām un maksājumu veikšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu ietvaros”, Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai līdz turpmākam IZM rīkojumam tika apturēta KPFI projekta īstenošana projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 14. arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, Varoņu ielā 11, Rēzeknē, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” Nr. KPFI-5/41.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

Par KPFI projekta Nr.KPFI-5/41 līguma grozījumiem Nr.3

KPFI logo

     Saskaņā ar 2011.gada 10.janvārī starp Rēzeknes 14.arodvidusskolu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noslēgtā līguma par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 14. arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, Varoņu ielā 11, Rēzeknē, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” īstenošanu Nr. KPFI-5/41 tika apstiprinātas iesnieguma izmaiņas: 1) 2.3.punktā „Projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums”. 
 

Lasīt tālāk ...

Par KPFI projekta Nr.KPFI-5/41 līguma grozījumiem Nr.2

KPFI logo

     Saskaņā ar 2011.gada 10.janvārī starp Rēzeknes 14.arodvidusskolu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noslēgtā līguma par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 14. arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, Varoņu ielā 11, Rēzeknē, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” īstenošanu Nr. KPFI-5/41 iesnieguma 2.6.punktu „Projekta īstenošanas laiks” projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2012.gada 30.novembrim.
 

Lasīt tālāk ...

Projekta KPFI-5/41 īstenošanas aktualitātes

KPFI logo

     Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 14. arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, Varoņu ielā 11, Rēzeknē, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” Nr. KPFI-5/41.Lasīt tālāk ...

Par KPFI projekta nr.KPFI-5/41 īstenošanu

KPFI logo

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 01.marta rīkojuma Nr. 83 „Par Rēzeknes 14.arodvidusskolas, Rēzeknes Profesionālās vidusskolas, Lūznavas Profesionālās vidusskolas, Zilupes arodvidusskolas, Viļānu 41.arodvidusskolas un Latgales Amatniecības meistaru skolas reorganizāciju un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izveidi”. Ar 2011. gada 1. septembri Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, tās direktores Benitas Virbules personā, ir visu saistību pārņēmēja.


Lasīt tālāk ...

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti