Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Apbalvoti izcilnieki, olimpiāžu un konkursu medaļnieki

macibuekskursija2

Tuvojoties mācību gada noslēgumam tehnikumā notika godināšanas pasākums “GADA BALVA -2022”.

Diplomi un balvas tika pasniegtas pilsētas, reģiona un valsts mēroga olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem – A.Cauņam, N.Martinovam, U.Serpovskai, P.Pākstem, J.Kravčenko, M.Laganovskim, D.Kokai, A.Jurčenokai, K.Kacaram, A.Višņakovai. Sveicām skolotājus – G.Sepirkovsku, O.Šļahtu, J.Staužu, N.Vaļmispiļti, O.Mortuzāni par ieguldījumu darbā ar talantīgiem audzēkņiem.

Īpašas nominācijas ik gadu tiek piešķirtas katras izglītības programmas izcilniekam - audzēknim, kurš ir motivēts mācību darbam, ieinteresēts profesijas apguvei, pārstāv tehnikumu un gūst panākumus profesionālās meistarības konkursos, ir pilsoniski aktīvs. Īpašas nominācijas saņem audzēkņi par augstākajiem sasniegumiem mācību darbā, profesionālās meistarības konkursos, sportā un pilsoniskajās aktivitātēs.

2021./2022.m.g. izcilnieki:

 • Evija Astašova (2C) – “Jaunais Pavārs 2022’’,
 • Dairis Beļaks (1K) – “Jaunais Mēbeļu galdnieks 2022’’,
 • Jūlija Bogdanovs (1BB) – “Jaunais Pārtikas ražošanas tehniķis 2022’’,
 • Daniels Gabranovs (4Ap) - ”Jaunais Programmēšanas tehniķis 2022’’,
 • Vadims Isačenko (3E) – “Jaunais Elektrotehniķis 2022’’,
 • Veronika Kamiņina (4D) – “Jaunais Viesmīlības speciālists 2022’’,
 • Normunds Martinovs (3As) – “Jaunais Datorsistēmu tehniķis 2022’’,
 • Artūrs Ozoliņš (1Bt) – “Jaunais Būvtehniķis 2022’’,
 • Raivis Ragisnkis (3T) – “Jaunais Automehāniķis 2022’’,
 • Armands Sipčenoks (2Bc) – “Jaunais Apdares darbu tehniķis 2022’’,
 • Darja Strogonova (3In) – “Jaunais Interjera speciālists 2022’’,
 • Aleksandra Tukiša (3Kz) – “Jaunais Komercdarbinieks 2022’’,
 • Kristers Briedītis (1Bc) – “Gada sportists 2022’’,
 • Signe Strode (3In) – “Jauniešu līderis 2022’’,
 • Viktorija Ļuta (1Ap) – “Gada skolnieks 2022’’,
 • Ainis Vilkaste (4E) – “Tehnikuma lepnums 2022’’.

Tika paziņoti arī titula “Gada skolotājs 2022’’ ieguvēji, kurus nosaka tikai un vienīgi audzēkņu balsojums:

 • Samanta Gaile - Ēdienu gatavošanas priekšmetu skolotāja,
 • Natālija Puhova – Latvijas un pasaules vēstures un Kultūras vēstures skolotāja.

Pasākuma noslēgumā tika pasniegti Valsts izglītības attīstības aģentūras Goda raksti konkursa “SkillsLatvia “ dalībniekiem:

 • sudraba medaļniekiem Danielam Gabranovam nominācijā “Web tehnoloģijas’’ un Ainim Vilkastem nominācijā ,,Elektriskās instalācijas’’ ,
 • konkursa finālistei nominācijā “Viesu uzņemšana’’ Veronikai Kamiņinai.

VIAA pateicības rakstus par konkursantu sagatavošanu saņēma skolotāji Anita Raudive, Sergejs Kakaulins, Vladimirs Ivanovs, Vitālijs Dunkins, Imants Gērikas, Andris Stafeckis.

Paldies ikvienam, kurš ar godaprātu veicis ikdienas darbu 2021./2022.mācību gadā!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas darba jomā S.Pavlovska

skolassoma  skolassoma

skolassoma  skolassoma

skolassoma  skolassoma

skolassoma  skolassoma

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi Apbalvoti izcilnieki, olimpiāžu un konkursu medaļnieki

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti