Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

KPFI projekti

Par KPFI projekta nr.KPFI-5/41 īstenošanu

KPFI logo

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 01.marta rīkojuma Nr. 83 „Par Rēzeknes 14.arodvidusskolas, Rēzeknes Profesionālās vidusskolas, Lūznavas Profesionālās vidusskolas, Zilupes arodvidusskolas, Viļānu 41.arodvidusskolas un Latgales Amatniecības meistaru skolas reorganizāciju un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izveidi”. Ar 2011. gada 1. septembri Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, tās direktores Benitas Virbules personā, ir visu saistību pārņēmēja.


 

KPFI Projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 14. arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, varoņu ielā 11a, Rēzeknē, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” nr.KPFI-5/41 notiek sekojošas aktivitātes:

  • Projektētājs (SIA „DDV”) veic projektēšanas darbu saskaņošanu ar LR Izglītības un zinātnes ministriju būvobjektam – Austrumlatgales Profesionālā vidusskolas dienesta viesnīcas ēkai, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Projekta izstrāde ietver sekojošu projekta dokumentācijas un pakalpojumu apjomu:

  • Vienkāršotās renovācijas darbu apjoms
  • Inženierrisinājumu daļa
  • Ekonomiskā daļa
  • Ugunsdrošības pasākumu pārskats un ugunsdrošības aizsardzībai nepieciešamo sistēmu projektēšanas darbu sadaļa
  • Būvprojekta saskaņošana.

Projektēšanas rezultātā ēkas kopējais enerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 67 kWh/m2 gadā, bet ēkas siltumenerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 58,5 kWh/m2 gadā. Projektēšanas rezultātā ēkas CO2 izmešu daudzums nedrīkst pārsniegt 82 200 kgCO2 gadā. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficientam HT jāatbilst LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti KPFI Par KPFI projekta nr.KPFI-5/41 īstenošanu

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti